اخبار

اهداء خون توسط بسیجیان

به منظور کمک به همنوعان و هموطنان استان، تعدادی از کارگران بسیجی به صورت خود جوش در سازمان انتقال خون به مناسبت هفته کار و کارگر حضور یافتند و خون اهداء نمودند انشاء الله که این حرکت آنان مورد رضایت خداوند قرار گیرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید