ویزیت رایگان
با همکاری معاونت بهداری سپاه سلمان و سازمان تامین اجتماعی استان در تاریخ97.02.09 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر به مناسبت هفته کار و کارگر تعداد 2 پزشک و 4 نفر پرستار در شهرک صنعتی زاهدان حضور یافتند که با اطلاع رسانی که انجام شده بود کارگران واحدهای تولیدی و خانواده های آنان جهت ویزیت رایگان،مشاوره و گرفتن فشار خون و قند خون خود به این عزیزان مراجعه نمودند.