اخبار ویژه

هماهنگی اجرای پدافند غیرعامل وبازدید از پایگاه شهید احسانفر حوزه سلمان فارسی ناحیه زاهدان

کد خبر : 5725
دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:00

درتاریخ1395/7/18ساعت 10صبح از پایگاه بسیج کارگری ناحیه زاهدان مستقر درکارخانه سیمان سیستان بازدید به عمل آمده که ضمن بررسی مستندات موجوددرپایگاه آمارواطلاعات بسجیان ،تعداد حلقه های صالحین ،نحوءاجراءنشستای صالحین وانجام برنامه های فرهنگی درمناسبت های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت ودرپایان بارئیس کارخانه پیرامون اجرای رزمایش پدافندغیرعامل درهفته پدافندغیر عامل جلسه ای مبنی برهمکاری جهت تهیه پست امداد،اتشنشانی وپناهگاه برای روز رزمایش مطرح گردید که مدیر کارخانه ضمن استقبال ،همکاری ومساعدت لازم رابیان نمودند

ارسال توسط : sistan110
بازدید
دیدگاه