اخبار ویژه

جناب سرهنگ اکبری جانشین فرماندهی سپاه سلمان

کد خبر : 1593
دوشنبه 17 فروردین 1394 - 14:38

در گفتگو با خبر نگار بسیج کارگری پیرامون نقش کارگران در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت:

کارگران که جامعه صنعتی را تشکیل می دهند پرکارترین قشر جامعه هستند که ثمره ی تلاش آنها مشهود است از جمله تولیدات  حاصل زحمات این عزیزان است وموجب خوداتکایی کشور میشود ،همه تولیداتی که در داخل مصرف می شود یا صادر میشود نتیجه تلاش این عزیزان است.

کارگران با روحیه بسیجی بیشترین نقش را در اقتصاد مقاومتی دارند اگر تولیدات آنها از کیفیت بالایی برخوردار باشد قطعا مردم کشورهم تولیدات داخلی را انتخاب خواهند کرد.

انتظاری که از کارگران بسیجی میروداین است که همانگونه که نقش خوبی دربوجود آمدن انقلاب داشتند در حال حاضر هم باید در عرصه تولید پیشگام باشند که وابستگی های ما به خارج به حداقل برسد.

در ادامه گفتگو جناب سرهنگ اکبری  در مورد نقش مردم در اقتصاد مقاومتی بیان داشتند.

مردم نقش اساسی در اقتصاذ مقاومتی دارند که باعث می شود روی پای خود بایستند ورو به تولیدات داخلی نمایند و از تولیدات داخلی استفاده شود این امر باعث اشتغال زائی در کشور خواهد شد و ما باید از امکانات موجود استفاده بهینه و خوبی را داشته باشیم وخوب مصرف کردن و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ها ،بهترین شیوه در اقتصاد مقاومتی می باشد.ط

اگر هر کدام ازما امکانات و منابع موجود را هدر ندهیم و صرف جویی نمائیم وخود کفاء باشیم این به نفع تولید کننده داخلی کشور ما می باشد وسود حاصل از آن به جیب خارجیها نمیرود و صرف هزینه های داخلی کشور می شود  

ارسال توسط : sistan110
بازدید
دیدگاه