اخبار

مدیرسازمان بسیج کارگری سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان جان باختن 26نفرازکارگران معدن آزادشهرراتسلیت گفت

ماجامعه کارگری استان سیستان وبلوچستان جان باختن تعداد 26نفرازکارگران زحمت کش وبی توقع ومظلوم حادثه ریزش معدن آزادشهراستان گلستان رابه فرمانده کل قواحضرت امام خامنه ای(مد ظله العالی)ومردم غیور وصبور استان گلستان وخانواده های محترم آنان تبریک وتسلیت عرض می نمائیم وازدرگاه ایزدمتعال صبر واجربرای خانواده کارگران وجامعه کارگری کشورمسئلت دارم

اضافه کردن دیدگاه جدید