اخبار

براساس گزارش مدیرسازمان بسیج کارگری سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان باتوجه به شرایط اقلیمی گرم وخشک استان وافزایش دمای هوادرفصل بهار درمرکز وشهرستان ها ی استان به بیش از56درجه خسارتهای فراوانی دربحث تولید،صنعت وکشاورزی برای مردم استان

براساس گزارش مدیرسازمان بسیج کارگری سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان باتوجه به شرایط اقلیمی گرم وخشک استان وافزایش دمای هوا درفصل بهار درمرکز وشهرستان ها ی استان ،به بیش از56درجه ، خسارتهای فراوانی دربحث تولید،صنعت وکشاورزی برای مردم استان سیستان وبلوچستان دربرداشته است به گونه ای که قطعی آب وبرق درمنطقه سیستان درتاریخ1396/3/23باعث تحسن واعتراض مردم روزه دارزابل به مسئولین ازامکاناتات رفاهی که یک شهروند بایدداشته باشد گردید،همچنین گرمای هوادرمناطق بلوچستان باعث خشک شدن میوه انبه برروی درختان ،خشک شدن بوته های هندوانه و ازبین رفتن محصول هندوانه وتلف شدن بیش از500عددمرغ درمرغداری ها وگرمازدگی تعداد10نفرازکارگران شاغل در واحدهای تولیدی درشهرستانهای کنارک وچابهارشده که برای جلوگیری ازاین مشکلات ، باید مسئولین ونمایندگان درتهران ومرکز استان چاره جوی نمایند تا از خسارتهای پیش روجلوگیری کرد وستاد بحران استان این موضوع راجدآ دنبال نماید.  

اضافه کردن دیدگاه جدید