1
2
3

درتاریخ 1395/12/11پیکر16شهیدگمنام به مناسبت فرارسیدن شهادت فاطمه زهرا(س)ازتهران به زاهدان انقال گردیدکه ازسوی مردم شهیدپروراستان درفرودگاه زاهدان...

تعدادچهل نفرازکارگران بسیجی ازسطح  واحدهای تولیدی وصنعتی سراسراستان بایک دستگاه اتوبوس جهت بازدید ازمناطق جنگی جنوب(شلمچه ،دهلاویه ،هویزه ،اروند...

درتاریخ1935/11/21به مناسبت سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ازکارگران ،کارفرمایان واعضای حلقه ای صالحین برتر بسیج درسالن همایش اداره کل...