1
2
3

در تاریخ 97/01/27 دومین جلسه هم اندیشی  اعضای شورای کارگری استان به ریاست محترم معاونت فرهنگی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی...

 درتاریخ 97/1/20 ساعت 9 صبح اولین جلسه هم اندیشی اعضای شورای کارگری استان پیرامون گرامی داشت هفته کار و کارگر و تاکید بر تحقق...

در تاریخ 96/11/26 ساعت 09/30 صبح مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهداء کارگر استان با حضور پیکر دو شهید گمنام در محل شهرک کارگاهی،...