1
2
3

یادواره شهداءکارگراستان سیستان وبلوچستان درتاریخ1396/7/5ساعت9:30صبح به مناسبت هفته دفاع مقدس وماه محرم درسالن همایش اداره کل تعاون،کارورفاه...

جلسه درتاریخ1396/07/03ساعت 10صبح با تلاوت آیاتی چنداز کلام الله مجید وبا حضور جناب سرهنگ لطیفی جانشین فرمانده سپاه سلمان در اموراقشار بسیج ،جناب...

بنابه گزارش مدیرسازمان بسیج کارگری استان سیستان وبلوچستان درهفته دفاع مقدس 15عنوان برنامه حول اقتصاد مقاومتی ،فضای مجازی وبرنامه  های فرهنگی درپنج...