1
2
3

بنا به گفته مدیرسازمان بسیج کارگری استان سیستان وبلوچستان به جهت همدلی ،همراهی وپیگیری همکاران سبزپوش وبسیجیان دلاور قشر کارگری در نواحی  وپایگاها...

بسم الله الرحمن الرحیم

متن مصاحبه جناب سرهنگ شهرکی مدیر سازمان بسیج کارگری استان در مصاحبه رادیویی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 27/04/...

براساس گزارش مدیرسازمان بسیج کارگری سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان باتوجه به شرایط اقلیمی گرم وخشک استان وافزایش دمای هوا درفصل بهار درمرکز...