1
2
3

درتاریخ1395/10/22جلسه گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجرباحضورتشکلات بسیج کارگری واعضای شورای عالی قشراستان درسالن اجتماعات اداره کل کار،تعاون ورفاه...

مدیرسازمان بسیج کارگری استان وکارشناسان سازمان درنظارت ستادی علاوه برانجام امورات برنامه ای ،جلسات توجیهی برای اعضای شورای حوزه وپایگاه ها وهمچنین...

9دی ماه،روز بیداری وخروش و حضور ملتی است که اهانت به مقدساتشان،نظامشان و سالار شهید انشان را برنمی تابد وکاسه صبرشان لبریز میگردد،روز9دی مردم نشان...