1
2
3

تعدادچهل نفرازکارگران بسیجی ازسطح  واحدهای تولیدی وصنعتی سراسراستان بایک دستگاه اتوبوس جهت بازدید ازمناطق جنگی جنوب(شلمچه ،دهلاویه ،هویزه ،اروند...

درتاریخ1935/11/21به مناسبت سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ازکارگران ،کارفرمایان واعضای حلقه ای صالحین برتر بسیج درسالن همایش اداره کل...

انقلاب اسلامی ایران،درشرایطی به پیروزی رسید که اکثر کشورهای منطقه غرب آسیا به اردوگاه غرب یا شرق متکی بودند.ودستورالعمل ها،خط مشی ها وسیاسی های...